fbpx
 

застраховка

ПОДАРЪК! 20 години застраховка на покрива и имуществото под него, при изграждане на къща с пожаробезопасна коминна система Schiedel и коминна система със застрахователна сума 20 000 лв.

.................................Застрахователни покрития:.....................................

 • Наводнение, вследствие на природни бедствия;
 • Буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря, ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми;
 • Пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие настъпило застрахователно събитие,  покрито по полицата и разходи за хотел,  в случай, че жилището е станало необитаемо, вследствие настъпило застрахователно събитие;

ПОКРИТИЯТА СЕ ОТНАСЯТ НЕ САМО ЗА ПОКРИВА, НО И ЗА ИМУЩЕСТВОТО ПОД НЕГО!

За да се възползвате от нашия подарък, застраховка имущество, включително на покрива и покривната конструкция, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да използвате едно или няколко от изброените подпокривни фолиа: Permo Extreme, Permo Forte, Venttex, EcoVenttex;
 • Да използвате Комплект за сух монтаж на капаци;
 • При закупуване на пожаробезопасен комин Schiedel и покривна система на стойност > 3500 лв., получавате 20 години застраховка;
 • При закупуване на покривна система на стойност > 1500 лв, получавате 5 години застраховка;
 • Сумата може да се формира от покупка на покривни аксесоари и коминна система Schiedel Uni Plus;
 • Закупените материали трябва да бъдат вложени в имота, който кандидатства за подарък - застраховка имущество;

      * Посочените цени са без ДДС;