fbpx
 

Устойчивост на дифузия на пара (Sd-стойност)

Коефициентът на пропускливост на водна пара (Sd-стойност) е дифузионен еквивалент на дебелината на въздушния слой, който създава бариера за дифузията на водните пари.

Sd-стойността се измерва в метри. Колкото по-голяма е Sd-стойността, толкова по-голямо е дифузионното съпротивление и обратно. Sd – 40 m означава, че определен материал създава бариера за дифузия на водната пара, сравнима с въздушния слой с дебелина 40 m. Sd е относителна стойност, която не зависи от температурата, налягането или влажността.

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ:

  • Метър [m] е Sd единицата.
  • Sd е абсолютна стойност.

Разделяне на мембраните и пароизолационните фолиа според Sd стойността:

SD стойността определя паропропускливостта на пародренажнте и пароконтролиращите мембрани. Тоест за каква единица време парата преминава през материала

ВИДОВЕ МЕМБРАНИ СПОРЕД SD-СТОЙНОСТТА
Пародренажната мембрана осигурява успешно преминаване на влага/водни пари и предотвратява бъдещото натрупване/образуване на конденз в изолационния материал и дървената конструкция.

Пароконтролиращата мембрана (Активна паробариера) осигурява бавното навлизане на водни пари отдолу нагоре към изолационния материал и дървената конструкция, като в комбинация с пародренажната мембрана гарантира липсата на влага, която да кондензира в изолацията или да се натрупва в дървената констукция.

Паробариери (паронепропускливи фолиа):фолиата със Sd-стойност над 20 м се прилагат при традиционните покривни конструкции с два вентилиращи слоя (над и под подпокривната мембрана или дъсчената облицовка), като водната пара от изолацията не се отвежда през подпокривното фолио, а в долния вентилиращ слой, който се намира под подпокривното фолио съответно под дъсчената облицовка.