fbpx
 

UV устойчивост

Това е устойчивостта на материала към UV лъчението. Факторът е един от ключовите, които решават живота на покривната мембрана на основата на полимери, използвани в производствения процес, които са чувствителни към UV лъчение. 

Добавките, повишаващи устойчивостта на материала към UV лъчение, минимизират последствията от UV реакцията. Независимо от това, прекалено дългото излагане на материала без покривно покритие води до значителното му отслабване или ограничава живота на продукта. Липсата на стабилизиращи вещества може да доведе до такива последици като физическо влошаване или по-бързо намаляване на техническите качества на покривната мембрана.

В зависимост от времето на излагане и интензивността на лъчението се препоръчва окончателното покривно покритие да се монтира на покрив във времето, не по-дълго от 6 седмици от момента на монтажа на покривната мембрана. Поради приложените добавки, отговорни за повишаването на UV устойчивостта, това е период, който няма значително влияние върху начина на намаляване на стойността на употребата на продукта.

Влиянието на ултравиолетовото лъчение върху покривните мембрани се разделя на директните, които оказват въздействие върху мембраната, докато я монтират на покрив, и косвените, които въздействат върху мембраната, напр. в резултат на проникването на лъчение на таван през покривни прозорци, люк на покрива или прорези в носещата конструкция на покривно покритие. Следователно е важно да се осигури влиянието на ефекта на дневната светлина върху покривната мембрана чрез нейното цялостно покритие или затъмняване на таванско помещение. В противен случай проникващото UV лъчение ще въздейства на откритата покривна мембрана, тогава нейното влияние може да доведе до физически промени в структурата на материала.