fbpx
 

SCHIEDEL MULTI

Керамична коминна система за газови кондензационни котли

Система, специално разработена за многофамилни сгради. Тя дава възможност за свързване на няколко газови котела към един комин. Прецизно оразмерените напречни сечения на MULTI осигуряват точно напасване към номиналната топлинна мощност на предвидените за свързване котли.

MULTI е затворена коминна система „въздух-газ“ (LAS) от последно поколение за многофамилни сгради с етажно газово отопление, независима от въздуха в помещението.

Характеристики:

 • дава възможност за децентрално отопление – според индивидуалното енергопотребление, със самостоятелно отчитане
 • изостатична профилирана тръба, устойчива да големи количества кондензат
 • подходяща за газови котли и одобрена за температура на изгорелите газове 200 ° C
 • отговаря на изискванията за класовете за пожаробезопасност защита F90/L90
 • не е необходима връзка за изгорелия въздух
 • нечувствителност към влага, влагопроницаемост < 2 g/hm2
 • над 30 % по – голяма устойчивост на изместване
 • ергономичен дизайн, благодарение на компактната си конструкция
 • ниско тегло на отделните компоненти, благодарение на новите рецептури и методи на производство
 • тънкостенни керамични вътрешни тръби с височина 66 см, с профилирана повърхност и ново изцяло керамично щепселно свързване
 • улеснен и технологичен монтаж
 • одобрена от DIBt Berlin, № Z-7.5-1035

Приложение:

Системата MULTI дава възможност за включване на газови инсталации, които не зависят от въздуха в помещението, и могат да се използват и за кондензиционни газови котли.

Прилага се в системите за етажно отопление в многоетажните обекти с множество жилища в тях. Въздухът за процеса на горене се довежда до потребителите на газ чрез въздушен канал около тръбата на комина.

Коминната система „MULTI“ е разработена изцяло в изследователския център на лабораторията на Schiedel.