fbpx
 

Пожаробезопасност и енергоефективност

ОБЩИ ПРАВИЛА

В разработването, производството и монтажа на коминни системи Schiedel се прилагат всички европейски норми (EN), които са в сила в областта на строителството на комини, отделни елементи, както и на компоненти, използвани в производствения процес и в процеса на монтаж.

Препоръчва се също така да се прилагат стандартите за оразмеряване на комини съгласно DIN 4705 и DVGW – норми съгласно G636, отнасящи се за свързването на до 10 потребители на газ при коминна система QUADRO.

При проектирането на обезпопасителни комини се препоръчват максимално 3 отвора по една вертикала. При повече отвори се спазват съответните разчети съгласно DIN 4705.

 

РАЗПОРЕДБИ

Препоръчва се прилагането и на българската нормативна база в областта на строителството – напр. Закон за изграждане на инвестиционни обекти; Правилник за условията и техническите нормативи при проектиране на жилищни сгради и апартаменти; Правилник за техническите нормативи за вътрешни газови инсталации и др.

 

Наредба 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Раздел III, чл.112  В жилищата задължително се предвиждат комини в дневните и в кухните.

 

ОБЩИ СТАНДАРТИ

 

БДС EN 1443:2003

Комини. Основни изисквания

 

БДС EN 13063-1+А1:2007

Комини. Коминни системи и керамични тръби. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на устойчивост срещу запалване на сажди

 

БДС EN 13063-2+А1:2007

Комини. Коминни системи и керамични тръби. Част 2: Изисквания и методи за изпитване при условия на влага

 

БДС EN 13063-3+А1:2007

Комини. Коминни системи и керамични тръби. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на коминна система за вентилация

 

БДС EN 13384-1:2003 / А1:2006

Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 1: Комини за един отоплителен уред

 

БДС EN 13384-1:2003 / АС:2004

Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 1: Комини с една димоотводна тръба

 

БДС EN 13384-2:2003

Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 2: Комини  повече от една димоотводна тръба

 

БДС EN 13384-3:2006

Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 3: Методи за съставяне на диаграми и таблици за комини, обслужващи едно топлително съоръжение

 

БДС EN 13502:2003

Комини. Изисквания и методи за изпитване на керамични накрайници (шапки) за комини

 

БДС EN 14297:2005

Комини. Методи за изпитване на мразоустойчивост на продукти за комини

 

БДС EN 15287-1:2007

Комини. Проектиране, монтаж и приемане на комини. Част 1: Комини за неизолирани отоплителни съоръжения

 

БДС EN 1998-3:2002

Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

 

БДС EN 12101-1:2006 / А1:2006

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради

 

БДС EN 12101-2:2004

Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за вентилатори с естествена тяга за дим и горещи газове

 

БДС EN 12101-3:2003 / АС:2005

Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за всмукателни вентилатори за дим и горещи газове

 

БДС EN 12101-6:2005 / АС:2006

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти

 

БДС EN 13084-1:2007

Свободно стоящи комини. Част 1: Основни изисквания

 

БДС EN 13069:2006

Комини. Керамични външни стени за коминни системи. Изисквания и методи за изпитване

 

БДС EN 1457:2003 / А1:2003

Комини. Керамични тръби. Изисквания и методи за изпитване

 

БДС EN 1457:2003 / АС:2003

Комини. Керамични тръби. Изисквания и методи за изпитване

 

БДС EN 9384:1972

Тела за комини от керамика

 

БДС EN 12446:2003

Комини. Елементи. Външни ограждащи бетонни елементи

 

БДС 9385:1972

Тела за комини от лек бетон

 

БДС EN 1806:2003

Комини. Керамични коминни тела за единични комини. Изисквания и методи за изпитване

 

БДС EN 1806:2006

Комини. Керамични коминни блокчета за комини с единични стени. Изисквания и методи за изпитване

 

БДС EN 1858:2004

Комин. Елементи. Бетонни коминни тела

 

БДС EN 12446:2003

Комини. Елементи. Външни ограждащи бетонни елементи

 

БДС EN 13084-2:2003

Свободно стоящи комини. Част 2: Бетонни комини

 

БДС EN 1857:2004

Комини. Елементи. Бетонни димоотводи

 

БДС CR 12695:2003

Метални комини. Изисквания за корозионна устойчивост и методи за изпитване

 

БДС EN 13084-7:2006

Свободно стоящи комини. Част 7: Спецификация на продуктите за цилиндрични стоманени заводски продукти за стоманени комини с единични стеи и стоманени димоотводи

 

БДС EN 14989-1:2007

Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи въздуховоди, независимо от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. Част 1: Вертикални въздухо/димоотводи за съоръжения тип C6

 

БДС EN 1856-1:2004 / А1:2006

Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Готови елементи за системи за комини

 

БДС EN 1856-2:2005

Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и свързващи тръби

 

БДС EN 1859:2003 / А1:2006

Комини. Метални комини. Методи за изпитване

 

БДС EN 12391-1:2004

Комини. Стандарт за изпълнение на метални комини. Част 1: Комини за отоплителни съоръжения, които не са изолирани от помещението

 

БДС EN 1993-3-2:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини