fbpx
 

Заяви изчисление на коминно сечение – тяга

Една от първите най-важни стъпки за осигуряване на максимална енергоефективност и пожаробезопасност, е определяне на правилното сечение на комина. Правилното сечение определя тягата, а от нея зависи коефициента на полезно действие или КПД-то на уреда. За да може той да работи по най-добрия начин, тягата трябва да е оптимална.

  Данни за коминна система / Chimney data

  Тип горивна камера / Type fireplace

  Затворена горивна камера/ closed combustion chamberОтворена горивна камера/ open combustion chamber


  Брой отворени страни/ Number of open sides*
  За всички / For all  Вашите данни

  Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате със съхранението и обработката на вашите данни от този уебсайт.

  С „*“ са отбелязани задължителните полета за попълване.

  * Цената на проекта за коминно сечение – тяга е 270лв. с ДДС за еднофамилни жилищни сгради. За многофамилни жилищни и промишлени е по договаряне. При закуване на коминна система Schiedel, цялата сума на проекта се приспада.