fbpx
 

Адв. Бойко Манов: Подмяната на комин с въздуховод е престъпление

Адв. Бойко Манов: Подмяната на комин с въздуховод е престъпление

За да се спрат злоупотребите, всеки пострадал трябва да подаде жалба до прокуратурата по наказателно правен път

– Адв. Манов, нарушени ли са правата на собственици на жилища в случаи, в които проектът или елементи от проекта са подменени, като например вместо комини са изградени въздуховоди?

– Строителството по принцип е правно регламентирана дейност, която трябва да съответства на всички законови и подзаконови актове, гарантиращи качественото и точно изпълнение, за да се постигане един добър краен резултат. Съгласно Наредба №7 комини в жилищните сгради трябва да има, освен ако няма някакви съществени изисквания, които да изключват подобно проектиране и то да бъде одобрено по съответния ред. Но веднъж проектиран комин в сграда, той трябва да бъде изпълнен като такъв и няма как да бъде заменян от въздуховоди, които не отговарят на изискванията за комини. Категорично говорим за нарушени права на собственици на жилища, когато в даден проект има подмяна на съоръжения или елементи. По принцип всеки проект може да бъде изменен, но след това промяната трябва да бъде узаконена по същия начин, по който е бил приет и първоначалният проект. Тази промяна трябва да бъде внесена, да бъде одобрена, да бъде съобразено строителното разрешение с направената промяна и обектът трябва да се изпълни съобразно нея. Изменение на проект, без да има надлежна промяна в проектната документация е нарушение на всички строителни правила. Защото е възможно да има категорично несъответствие, което да доведе до тежки последици. Няма как да се направи промяна в един проект, без тя да бъде документирана. В противен случай говорим за измама. Въздуховодите например са с гофрирани елементи, тръби, които от една искра могат да се възпламенят и да изгорят, ако някой си позволи да ги ползва като комин. Коминът и вентилационната система са коренно различни съоръжения и няма как едното да замести другото, без да се извърши грубо нарушение. Двете съоръжения изискват коренно различен подход при изпълнение, тъй като едното не се подлага на никакво нагряване. Няма как една тръба да поеме топлината на цяла печка или камина. За тази цел трябва да бъде изграден комин със съответните материали, с които трябва да е облепен и изолиран, за да може да поеме високите температури. В противен случай рисковете за хората са големи.

– Какво казва ЗУТ по отношение на проектирането и изграждането на комини в жилищни сгради и има ли нови моменти след десетките изменения на наредбите?

– При всички случаи изменението на Закона за устройство на територията няма как да изключи изграждането на коминни тела по начин, по който те трябва да гарантират това, за което са изградени. Не виждам как може някой да подмени комин с въздуховод. Това би довело до непредвидими последици. Ако се използва коминът по предназначение, а в същото време в него на практика няма изграден такъв, а е поставен просто един въздуховод, не мога да си представя какви могат да бъдат последиците. Смятам, че при констатиране на подобно нарушение би трябвало собственикът да упражни всичките си права към този, който е допуснал изменение. Разбира се, ако е направено по официален начин. Ако е по неофициален начин, да иска коминното тяло да бъде изпълнено така, както е по проект. Документът, който е част от строителните правила, които трябва да се спазват, е Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. В тази наредба в раздела за жилища чл.112 изрично е казано, че в жилищата задължително се предвиждат комини в дневните и в кухните. Следователно в проекта при всички случаи трябва да има заложено на тези две места комини. И те трябва да бъдат изпълнени като комини. Дали в самото изграждане или с допълнителни коминни тела, те трябва да отговарят на условията. Никой не може да си позволява да ги заменя с нещо, което да прилича на комин, но да няма тази функция. И, ако някой си позволи да го направи, той трябва да приведе сградата във вида на първоначалния проект. Не мисля, че някой ще допусне един проект да се приеме при положение, че в него не е предвидено подобно изпълнение на комини в сградата. За да се спрат тези злоупотреби, всеки един пострадал трябва да подаде жалба до прокуратурата по наказателноправен път, с искане да се възстанови онова положение, което би трябвало по закон да е установено. Прокуратурата трябва да е наясно какво се случва с подобни деяния и до какво може да доведе новото строителство и продажбата „на зелено“. Ако в проекта няма предвидено подобно съоръжение, би трябвало обектът да не бъде приет. Няма как да няма подобно съоръжение. Въпросът е до колко „с“ или „без“ знанието на архитекта и на надзора това съоръжение се използва като комин. Ако някой си го е позволил, според мен това е престъпление.

– Всъщност от къде според Вас идва проблемът?

Проблемът излиза на преден план по една единствена причина – проектът го има, строителното разрешение е дадено въз основа на проекта, който предвижда този комин да бъде изграден. Безспорно, ако отвориш документацията се вижда, че тука има комин. Изпълнява се изискването на наредбата. Каквото и да е изпълнението, то се прави така, че на външен вид да бъде комин. И би трябвало на пръв поглед да функционира като комин. Вместо обаче вътре да се вложат материали, които да гарантират използването му като комин, без притеснение от температурата, която ще се развива, влагата, която ще проникне и т.н., се слага един най-обикновен въздуховод, който не е способен да поеме каквото и да било натоварване и по този начин се стига до фатални последствия. Това нещо се знае от всички участници в процеса, понякога включително и от купувачите. Последните обаче са водени от мисълта, че те никога няма да използват комина в съвременното си жилище. Разчитат на климатици, вентилатори, парно отопление и др. Всички те знаят, че това е комин и че той няма да се използва. Но ако някога се наложи коминът да влезне в експлоатация – отговорността никой не иска да я поеме. Обикновено коминът е част от архитектурния проект на сградата и той трябва да присъства в първичната проектна документаця, докато въздуховодите, електро- и газовата системи имат допълнителна проектна документация. В някои случаи коминът може да бъде изграден в самата сграда и да няма нужда от допълнителни съоръжения. В други случаи сградите имат съответните гнезда, в които допълнително се монтират коминни системи, които да отговарят на съвременните изисквания, свързани с топлообмена, енергийната ефективност, запазване чистотата на въздуха и пр. Там вече самите коминни системи трябва да имат съответното качество. И ако някой си позволи в един изграден комин, който трябва да бъде допълнен с коминна система, да постави въздуховод, смятам, че той върши престъпление.

– Кой носи отговорност в такъв случай?

– Отговорността я носят всички онези, които са участвали в съставянето на проекта и респективно в неговото изменение. На първо място архитектурният проект трябва да ги е предвидил като комини, след това те трябва да бъдат изпълнени като комини, с материали гарантиращи използването им именно като такива и да не се допускат изменения между проектирането и изпълнението. А това зависи от тези, които приемат обекта. Най-голямото нарушение е, че строителят си организира собствен надзор. Обикновено когато сключват някакъв договор и искат той да бъде изпълнен, те се подчиняват на неговия надзор. Отговорността за изменение на проекта носи този, който го внесе. Измени ли се проектът, по начин, по който да изключи комините, някой трябва да одобри подобно изменение, а това означава сградата да няма комин. Ако под изменение се разбира, че проектът си остава с комин, а някой го изпълнява по друг начин, то за мен това е грубо нарушение, което граничи с престъпление.


Прочетете на: www.stroitelstvoimoti.com

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.