fbpx
 

Проект: BG16RFOP002-2.073

Булдах покривни системи ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-26807- Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран от ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020

Бенефициент: БУЛДАХ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ ЕООД

Обща стойност: 10000,00лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00лв. национал но съфинансиране.

Начало: 30.09 .2020г.
Край: 30.12. 2020г.