Десет причини да изберете Schiedel

1. Статика

Високотемпературните димни газове нагряват комина, вследствие на което възникват термични напрежения. В тухления комин поради разликата в температурите на външната и вътрешната среда с течение на времето възникват пукнатини.При коминните системи Schiedel външните коминни тела от олекотен бетон са изолирани от горещата вътрешна тръба и са защитени от въздействието на високите температури.


2. Стабилност

Комините Schiedel са по-малки, по-стабилни и по-леки от тухления комин. Осигурени са срещу атмосферни и сеизмични въздействия, както и при възникване на експлозии и вътрешни напрежения.

3. Керамика

Димоотводната тръба е от висококачествена керамика с малка дебелина на стената и се нагрява бързо. При това тръбата не е чувствителна към температурни промени и е устойчива на механично въздействие (триене) и влага.

4. Издръжливост - устойчивост на влага и киселинен кондензат

Киселината и влажността, съдържащи се в димните газове, разяждат фугите на тухления комин, както и самите тухли или коминни тела. Керамичните тръби на Schiedel са устойчиви на влага и киселинен кондензат. Изпитани са в лаборатории и са сертифицирани съгласно европейските стандарти за качество.


5. Разширение  

Тръбата, свободно разположена отвътре, се разширява под въздействието на топлината както във вертикална, така и в хоризонтална посока. На всеки 10 m от комина разширението е до 3 cm.Външните коминни тела от олекотен бетон осигуряват устойчивост срещу земетресения и атмосферни влияния. Те са изолирани от горещата вътрешна тръба и са защитени от въздействието на високите температури.

6. Аеродинамика

Кръглото сечение на вътрешната тръба спомага за бързото и почти безпрепятствено отвеждане на димните газове нагоре. При класическия правоъгълен комин във всеки от ъглите възникват местни съпротивления. Точното съответствие на размерите на готовите елементи осигурява благоприятен режим на движение на потока на отвежданите димни газове.

7. Разположение на комина

Коминните системи Schiedel не са свързани с конструкциите на сградата и могат да бъдат разположени там, където са необходими. Те заемат по-малка площ от тухления комин. Могат да бъдат изградени както вътре в сградата, така и отвън.


8. Пожароустойчивост

Комините са компоненти, подложени на много тежки натоварвания, вследствие предназначението си. Те трябва да бъдат стабилни и сигурни при високи температури, да спират разпространението на огъня от един етаж на друг, в случай на пожар. Изисквания според STAS 6793-86; P 118-99; EN 13063. Предотвратено е разпространяване на огъня дори при запалване на сажди, при което възниква температура около 1000°С, при която традиционният тухлен комин се разрушава. Коминните системи Schiedel се изпитват при температура 1200°С.


9. Обслужване

Гладката вътрешна повърхност на керамичните тръби възпрепятства натрупването на сажди и замърсявания. Напречното сечение е кръгло, а не правоъгълно улеснява почистването на тръбата.


10. Икономия на време и пари при изграждането

Традиционен тухлен се изгражда бавно и се  камък върху камък, докато коминни системи Schiedel се състоят от се състоят от малък брой готови елементи, с точни размери и диаметри, което ги прави бързи и лесни за монтаж. Комините Schiedel не да скъпи, за сметка на което са дълготрайни, лесно се обслужват и заемат малко място.

Schiedel дава 30 години писмена гаранция за коминните системи.